ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Banner App Moac

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดี
  ผู้อำนวยการสำนักฯ
  ผู้อำนวยการศูนย์

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางการป้องกันรักษา "จิ้งหรีด ภูไท" สหกรณ์การเกาตรเรณูนคร จำกัด จังหวัดนครพนม
  • อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
  • การ์ตูนสหกรณ์ (Cooperative Cartoon)
  • ประเภทสหกรณ์
  • บทบาทของสหกรณ์
  • โรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567
  • ระบบค้นหาที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของสหกรณ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3
  Layer 4

  เมนูอื่นๆ

  Action plan 2566
  แบบฟอร์ดดาวโหลด
  งบทดลอง
  Unit school

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  เฟสบุคศูนย์
  อีเมลย์ศุนย์
  สหกรณ์

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 ขอนแก่น
  Copyright © 2022 Cooperative Technology Training Center 8 Khon Kaen Provincial 
  ภาพประกอบเว็บไซต์ โดย : flaticon.con , freefik.com , pixabay.com

  BACK TO TOP